Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.hildevandenhomberg.nl.

Privacyverklaring Hilde van den Homberg Coaching & Training

1.Privacyverklaring Hilde van den Homberg Coaching & Training

2.Verwerking persoonsgegevens door Hilde van den Homberg Coaching & Training

3. Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens door Hilde van den Homberg Coaching & Training

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Hilde van den Homberg Coaching & Training persoonsgegevens?

5. Geautomatiseerde besluitvorming

6. Hoe lang Hilde van den Homberg Coaching & Training persoonsgegevens zal bewaren

7. Persoonsgegevens delen met derden

8. Geheimhoudingsverklaring

9. Cookies, en vergelijkbare technieken

10. Google Analytics

1. Privacyverklaring Hilde van den Homberg Coaching & Training

Hilde van den Homberg Coaching & Training, KvK nummer: 58176527, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hilde van den Homberg Coaching & Training respecteert de privacy van haar gebruikers en verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG wet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.

Je gegevens zijn veilig en worden nóóit aan derden verkocht.

Hilde van den Homberg – Mei 2018

Contactgegevens:

Hilde van den Homberg is eigenaar en de verwerkingsverantwoordelijke van Hilde van den Homberg, Coaching & Training.

Zij is te bereiken via info@hildevandenhomberg.nl.

 2. Verwerking persoonsgegevens door Hilde van den Homberg Coaching & Training

Hilde van den Homberg Coaching & Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Dit kan zijn doordat je je online aanmeldt voor een gratis e-book, het contactformulier invult, een product en/of dienst koopt, of een webinar bijwoont.

Dit kan zijn doordat je een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van haar diensten.

Dit kan ook zijn doordat je tijdens een lezing, presentatie of training van Hilde van den Homberg Coaching & Training je naam, e-mailadres en handtekening aan haar verstrekt met het verzoek om je in te schrijven voor haar diensten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Hilde van den Homberg Coaching & Training verwerkt (alleen indien door jou verstrekt):

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Skype-adres

• (Persoonlijke) website

• Bedrijfsnaam

• Artikelen

•Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

• Gegevens over jouw activiteiten op mijn website.

3. Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens door Hilde van den Homberg Coaching & Training

De website www.hildevandenhomberg.nl en dienst Hilde van den Homberg Coaching & Training hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar (muv toestemming door ouders of voogd). Hilde van den Homberg Coaching & Training kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke

toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@hildevandenhomberg.nl.

Voor het overige verwerk ik geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Hilde van den Homberg Coaching & Training persoonsgegevens?

Hilde van den Homberg Coaching & Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling.

• Bellen of e-mailen ten behoeve van mijn dienstverlening.

• Hilde van den Homberg Coaching & Training verwerkt ook persoonsgegevens omdat dit wettelijk verplicht is, met name gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte (facturen).

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Hilde van den Homberg Coaching & Training neemt geen – op basis van geautomatiseerde verwerkingen – besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik daar tussen zit.

6. Hoe lang Hilde van den Homberg Coaching & Training persoonsgegevens zal bewaren

Hilde van den Homberg Coaching & Training zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hilde van den Homberg Coaching & Training zal de volgende bewaartermijnen hanteren:

Personalia en ingezonden gegevens naar info@hildevandenhomberg.nl:

Bewaartermijn: zo lang als dit voor de dienstverlening nodig is of totdat jij een verzoek indient om gegevens te verwijderen. In dat geval worden je gegevens binnen een maand verwijderd.

Factuurgegevens:

Bewaartermijn: de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.

7. Persoonsgegevens delen met derden

Hilde van den Homberg Coaching & Training verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, zal een verwerkersovereenkomst worden gesloten om te

zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De mailing via de website www.hildevandenhomberg.nl verloopt via 123-webhost.

8. Geheimhoudingsverklaring

Geheimhouding is van toepassing op alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de overeenkomst met elkaar of uit andere bron is verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit aan elkaar is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Er zal niet zonder toestemming extern gerefereerd worden.

9. Cookies, en vergelijkbare technieken

Hilde van den Homberg Coaching & Training gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Hilde van den Homberg Coaching & Training gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your online choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen. Dit is de link: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer via https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies.

https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies.

10. Google Analytics

Omdat het van belang is te weten hoe bezoekers de website gebruiken, wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Op deze manier kan gebruik van de website www.hildevandenhomberg.nl geoptimaliseerd worden.

Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt in Google Analytics en daardoor is niet mogelijk je persoonlijk te herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je vinden via https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

11. Social media

Hilde van den Homberg Coaching & Training wil het graag zo makkelijk mogelijk voor jou maken om de content van de website www.hildevandenhomberg.nl via social media te delen. Van de volgende social media-kanalen worden de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. Om je alvast op weg te helpen kun je hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen vinden:

• Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/ • Twitter: https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/update-privacy-policy

12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hilde van den Homberg Coaching & Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Hilde van den Homberg Coaching & Training een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Hilde van den Homberg Coaching & Training van jou heeft, in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.

Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de

gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hildevandenhomberg.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek. Kernzaken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

13. Hoe Hilde van den Homberg Coaching & Training persoonsgegevens beveiligt

Hilde van den Homberg Coaching & Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze maatregelen, waaronder een beveiligde website zorgen voor een beveiligingsniveau

dat past bij de gegevens die Hilde van den Homberg Coaching & Training verwerkt. Indien jij de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hildevandenhomberg.nl.